پیروزی کمرنگ سوسیالیست‌ها در انتخابات اسپانیا

انتخابات اسپانیا| برتری خفیف سوسیالیست‌ها، آرای چشمگیر راست‌ افراطی
خبرگزاری فارس
رادیو زمانه - ۱۹ آبان ۱۳۹۸

 نرخ مشارکت در انتخابات پارلمانی اسپانیا که برای چهارمین بار در چهار سال برگزار شد، ۵۶ درصد بود. سوسیالیست‌ها اکثریت آرا را به دست نیاوردند. بن‌بست سیاسی ادامه می‌یابد.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز