سوال از وزیر کشور و تفحص از قراردادهای تامین هواپیما در دستور کار نمایندگان

تابناک - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی هفته آینده مجلس سوال از وزیر کشور و همچنین بررسی تحقیق و تفحص از قراردادهای تامین هواپیما را در دستور کار دارند

منابع خبر