مجلس بدنبال تعطیلی شنبه به جای ۵شنبه

جهان نیوز - ۲۹ مرداد ۱۳۹۰

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: عمدتا کسانی که فعالیت های اقتصادی دارند و اکثر معاملاتشان با خارج از کشور، در روزهای غیر تعطیل صورت می گیرد خواستار تعطیلی شنبه به جای پنج شنبه هستند.به گزارش باشگاه خبرنگاران، محسن کوهکن ریزی نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی ، با بیان اینکه بحث افزایش و تغییر تعطیلات بحث دنباله داری است اظهار داشت: تقریبا اکثریت افراد در اینکه تعطیلات کشور ما نسبت به کشورهای دیگر زیاد است اجماع دارند و کسی نمی تواند مدعی باشد که تعطیلات رسمی کشور کم است.کوهکن ریز با اشاره به اینکه بحث افزایش یا تغییر تعطیلات کشور به مسئله مهمی در کشور مبدل اذعان داشت: تنها راه حل این مسئله تعامل متقابل دولت و مجلس با یکدیگر و گرفتن نظر کارشناسان و مجامع دانشگاهی و غیر دانشگاهی است.وی با اشاره به پیشنهاداتی درباره انتقال تعطیلات روزهای پنج شنبه به شنبه گفت: عمدتا کسانی که فعالیت های اقتصادی دارند و اکثر معاملاتشان با خارج از کشور، در روزهای غیر تعطیل صورت می گیرد خواستار تعطیلی شنبه به جای پنج شنبه هستند که این درخواست قابل بررسی است

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز