هشدار جدی نورنیوز به آمریکا برای فعال‌سازی بدون مجوز استارلینک در ایران!

هشدار جدی نورنیوز به آمریکا برای فعال‌سازی بدون مجوز استارلینک در ایران!
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۳ مهر ۱۴۰۱

«نور نیوز»، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی درباره پروژه فعال‌سازی اینترنت ماهواره‌ای برای کاربران ایرانی نوشته است: «ورود آمریکا به این سطح از مداخله در امور داخلی ایران، موضوعی نیست که قابل اغماض باشد و به طور قطع با پاسخ لازم از سوی کشورمان همراه خواهد شد.»

ورود و فعالسازی استارلینک در هر کشوری بنا بر ضوابط رادیویی نیاز به مجوز آن کشور را دارد . این نکته ای بود که زارعپور وزیر ارتباطات هفته گذشته درباره اش تاکید داشت که در حال حاضر چند اپراتور داخلی درخواست هایی در این زمینه داشتند اما اجرایی نشده است و تاکید کرد اجازه ای برای فعالیت به استارلینک داده نشده اما ایلان ماسک و بلیکن وزیر خارجه آمریکا در باره فعالسازی این اینترنت در ایران مثل رفتار این دارنده مجوز انحصاری اینترنت ماهواری ای در دنیا، اوکراین و روسیه عمل کند. اتفاقی با هشدار جدی ایران روبرو شده است.

شایعه فعالسازی این اینترنت سبب شده تا در روزهای گذشته دانلود نرم افزارهای متفرقه و مشکوک و بدافزارهایی به این اسم رواج پیدا کند.

۴۱۴۱

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرنامه ملی ایرانیان - ۳۰ شهریور ۱۴۰۱