پورمحمدی: افراد دیگری هم در پرونده ۳۰۰۰ میلیاردی به دادگاه می آیند

پورمحمدی: افراد دیگری هم در پرونده ۳۰۰۰ میلیاردی به دادگاه می آیند
جنبش راه سبز
جنبش راه سبز - ۲ فروردین ۱۳۹۲

جرس: قوه قضاییه اعلام کرده است پرونده دیگری درباره همین فساد مالی بزرگ تشکیل شده است. اما تاکنون گفته نشده که در پرونده جدید افرادی که متهمان اصلی از آنها نام بردند وجود دارد.

 

 به گزارش خبرآنلاین، مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره دادگاه فساد

۳

هزار میلیاردی و "تلاشی که متهمان برای پیدا کردن شریک جرم داشتند"، و اینکه "آیا به اتهاماتی که به همه آن اسم هایی که بردند، زده شد و بعضا خط قرمز رییس جمهور بودند، رسیدگی می شود؟" گفت: "قرار نیست عده ای مصون بمانند. پیچیدگی هایی دارد پرونده. در شرایطی نمی شود همه تحقیقات کامل شود.

"جرس: قوه قضاییه اعلام کرده است پرونده دیگری درباره همین فساد مالی بزرگ تشکیل شده است"عقب جلو می شود رسیدگی برای برخی افراد. اما به هر حال رسیدگی می شود

."

منابع خبر