خبر خوب برای مردم سیستان/چاه ژرف دوم به آبدهی رسید

خبر خوب برای مردم سیستان/چاه ژرف دوم به آبدهی رسید
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۶ اسفند ۱۳۹۹دریافت ۵ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

موضوعات مرتبط: خبر خوب سیستان آبدهی

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۶ اسفند ۱۳۹۹