آیا افت قیمت ناشی از تصادفات رانندگی قابل مطالبه است؟

خبرگزاری میزان - ۲۸ دی ۱۴۰۰خبرگزاری میزان - در صورت افت قیمت خودرو در تصادفات رانندگی، مسئول پرداخت افت قیمت راننده مسبب حادثه خواهد بود.

در تصادفات اگر طرفین بر سر خسارت افت قیمت خودرو به توافق نرسند باید برای تعیین مقدار خسارت و ارزیابی افت قیمت خودرو به شورای حل اختلاف مراجعه کند.

اگر مبلغ افت قیمت خودرو کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد رسیدگی به شکایت در شورای حل اختلاف و در صورتی که مبلغ خسارت از ۲۰ میلیون تومان بیشتر باشد، پرونده در دادگاه رسیدگی می شود.

مدارک لازم برای مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

کروکی تصادف

گزارش پلیس

مدارک شناسایی مالک و خودرو

بعد از ثبت دادخواست تامین دلیل در شورای حل اختلاف، به منظور برآورد خسارت ناشی از افت قیمت، قاضی شورا قرار کارشناسی صادر می‌کند و بعد از پرداخت هزینه کارشناسی توسط متضرر حادثه، کارشناس مربوط به تصادفات، میزان افت قیمت ماشین در تصادف را تعیین می‌کند.

بعد از بررسی خسارت ناشی از افت قیمت خودرو در تصادف، توسط کارشناس، مالک خودرو آسیب دیده باید دادخواست مطالبه خسارت، را به دادگاه و یا شورای حل اختلاف تقدیم کند.

  • بیشتر بخوانید
  • کدام قسمت‌های ساختمان مشاع است؟

انتهای پیام/

منابع خبر

اخبار مرتبط