روزنامه کیهان: همه کشورها شبیه «سلام فرمانده» را برای کودکان می‌سازند

روزنامه کیهان: همه کشورها شبیه «سلام فرمانده» را برای کودکان می‌سازند
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۲ خرداد ۱۴۰۱

کارشــناس بی‌بی‌سی فارسی درباره جایگاه مرســوم سرودهایی مانند «سلام فرمانده» در عرصه جهان می‌گوید: «حتی در کشــورهای دموکراتیک هم سرودها، ترانه‌ها و آهنگ‌هایی می‌سازند که شهروندان را برای رفتن به جنگ تشویق کنند.» وی در یکی از برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی تصریح کرد: «نقدی به سرود «سلام فرمانده» هست که گفته می‌شود مناسب کودکان نیست ولی باید گفت در همه جای دنیا و همیشه این ســرودها در جاهای مختلف در مواقع حساس برای کودکان هم ساخته می‌شود.» کارشــناس بی‌بی‌سی تأکید کرد: «در آمریکا هم این اتفاق می‌افتد و فراوان هم رخ می‌دهد.»

۲۵۹۲۵۹

منابع خبر

اخبار مرتبط

بی بی سی فارسی - ۱۲ تیر ۱۴۰۰
بی بی سی فارسی - ۲ شهریور ۱۴۰۰
خبر آنلاین - ۷ فروردین ۱۴۰۱

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز