بی‌توجهی مسئولان زندان رجایی‌شهر به وضعیت نامناسب جسمانی جعفر اقدامی، زندانی سیاسی

اعمال محدودیت‌های بیشتر بر زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر
سی میل
کلمه - ۳ مهر ۱۳۹۰

چکیده :جعفر اقدامی، فعال حقوق بشر زندانی در زندان رجایی شهر، در زندان از ناحیه‌ی پا دچار مشکلات زیادی شده، تا جایی که برای راه رفتن نیاز به عصا و کمک دیگر زندانیان دارد. اما مسئولان زندان نه تنها برای بهبود وضعیت این زندانی اقدامی نمی‌کنند، بلکه او را در شرایط نامناسب‌تری هم قرار داده‌اند.... جعفر اقدامی، فعال حقوق بشر زندانی در زندان رجایی شهر، وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی دارد. طبق خبرهای رسیده از زندان رجایی‌شهر به کلمه، این فعال حقوق بشر در زندان از ناحیه‌ی پا دچار مشکلات زیادی شده، تا جایی که برای راه رفتن نیاز به عصا و کمک دیگر زندانیان دارد. این در حالی است که مسئولان زندان نه تنها برای بهبود وضعیت این زندانی اقدامی نمی‌کنند، بلکه او را در شرایط نامناسب‌تری هم قرار داده‌اند.

"چکیده :جعفر اقدامی، فعال حقوق بشر زندانی در زندان رجایی شهر، در زندان از ناحیه‌ی پا دچار مشکلات زیادی شده، تا جایی که برای راه رفتن نیاز به عصا و کمک دیگر زندانیان دارد"هفته‌ی گذشته این زندانی در پی وخامت اوضاع جسمی‌اش درخواست کرد به بهداری زندان منتقل شود، اما در هنگام انتقال به بهداری، مورد ضرب و شتم نگهبانان زندان رجایی‌شهر قرار گرفت. نتیجه‌ی اعتراض این زندانی سیاسی به شرایطش هم این شد که او به یک هفته سلول انفرادی محکوم شد. بهداری زندان رجایی‌شهر از امکانات کافی برای درمان بیماری جعفر اقدامی برخوردار نیست و پزشکان این زندان بارها گفته‌اند که وی برای درمان باید به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شود. اقدامی از جمله زندانیانی است که توسط ماموران امنیتی به هواداری از سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی متهم شده است، اتهامی که او سرسختانه آن را رد کرده و می‌کند. این زندانی تاکنون از هرگونه حق مرخصی محروم بوده است و با اینکه به شدت بیمار است، ماموران امنیتی به این موضوع توجهی ندارند.

حکم پنج سال حبس این زندانی سیاسی، پس از اعتراض، به ده سال زندان افزایش یافت

منابع خبر