برخی تصورات از سازمان تأمین اجتماعی باید اصلاح شود

برخی تصورات از سازمان تأمین اجتماعی باید اصلاح شود
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری مهر - ۳ مهر ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر، میرهاشم موسوی، در جلسه‌ای با مدیران حوزه معاونت حقوقی، مجلس، دولت و امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی، اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه و همین طور قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز اهمیت بالایی دارند که باید در همه این موارد پیگیری دقیق و جدی برای انتقال دیدگاه‌های سازمان انجام شود.

وی ارتباط مناسب و مؤثر با مجلس، دولت و نهادهای بین‌المللی را اساس کار معاونت حقوقی، مجلس دولت و امور بین‌الملل دانست و افزود: البته وظیفه این معاونت بسیار فراتر از برقراری ارتباط است و انتظار می‌رود که انتقال نقطه نظرات تخصصی و کارشناسی سازمان به مجلس و دولت و همچنین انتقال و پیگیری صحیح مطالبات و دیدگاه‌های این مراجع در سازمان توسط معاونت حقوقی، مجلس دولت و امور بین‌الملل انجام شود.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی افزود: نخستین نکته‌ای که در حوزه مجلس و دولت باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر چشم‌انداز و نگرش مراجع تصمیم‌گیری نسبت به تأمین اجتماعی است که برای تحقق این هدف باید دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی و تخصصی در جایگاه صحیح و به نحو مناسب پیگیری شود.

موسوی ادامه داد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تعامل مثبت و سازنده است که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد و تعاملات سازمانی شرایطی را فراهم کند که بتوانیم درباره مسائل مهم سازمان با همکاری مراجع مختلف، تصمیم محکم و درست بگیریم و تصمیمات را به خوبی اجرا کنیم.

وی برنامه محوری را از مسائل بسیار مهم در این سازمان برشمرد و گفت: در حوزه حقوقی، مجلس، دولت و امور بین‌الملل نیز برنامه ریزی اهمیت مضاعف دارد و باید اساس کار باشد که البته قطعاً برنامه‌ریزی وجود دارد و کارها مطابق برنامه انجام می‌شود اما در این حوزه باید پیش‌بینی شرایط محتمل آینده را نیز داشته باشید.

موسوی تصریح کرد: پیش‌بینی آینده این نیست که تصویری از آینده ترسیم شود بلکه هدف نهایی ما ساختن آینده و تأثیرگذاری بر تحولاتی است که در آینده روی می‌دهد.

وی اصلاح برخی تصورات درباره تأمین اجتماعی را از دیگر مسائل حائز اهمیت برشمرد و گفت: بسیاری افراد تحلیل درستی از فعالیت سازمان ندارند. فهم درست از سازمان تأمین اجتماعی اگر در جامعه شکل گیرد امکان اتخاذ تصمیم درست درباره مسائل مهم سازمان تأمین اجتماعی را فراهم می‌کند.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی انتقال تجارب موفق بشری را از اقدامات درست و از الزامات این سازمان برشمرد و گفت: ما در تأمین اجتماعی رویکرد دینی خود یعنی اصول عدالت و تکامل اجتماعی و همچنین فراهم آوردن آرامش و آسایش جامعه را مبنای عمل قرار می‌دهیم و در کنار آن تجارب موفق بشری را نیز مطالعه می‌کنیم و کارهایی که در سایر کشورها در حوزه تأمین اجتماعی انجام می‌شود را هم بررسی می‌کنیم.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز