عکس| وضعیت اسفبار متروی تهران در دومین روز قرمز پایتخت

عکس| وضعیت اسفبار متروی تهران در دومین روز قرمز پایتخت

آفتاب
آفتاب - ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

آفتاب‌‌نیوز :

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

آفتاب - ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
آفتاب - ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
آفتاب - ۱۷ فروردین ۱۴۰۰