ایرج مصداقی: صداهایی از حمید نوری چند ساعت قبل از سوار شدن به هواپیما دارم - Gooya News

ایرج مصداقی: صداهایی از حمید نوری چند ساعت قبل از سوار شدن به هواپیما دارم
رادیو زمانه
گویا - ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

فرزاد صیفی‌کاران - رادیو زمانه

بیش از دو سال و دو ماه از بازداشت حمید نوری ملقب به حمید عباسی، دادیار سابق قوه قضاییه در سوئد می‌گذرد. او متهم است به دست داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷. اکنون و پس از سپری شدن این بیش از دو سال از بازداشت نوری، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی (میزان)، پایگاه رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی به موضوع این کادر سابق خود و طرح ادعاهایی درباره دادگاهی پرداخته است که برای محاکمه نوری در سوئد برگزار می‌شود.

منابع خبر

اخبار مرتبط