وضعیت آبی کدام استان‌ها بحرانی است؟

فردا - ۲۶ شهریور ۱۳۹۵

بحران آب در ایران به دلیل متفاوت بودن اقلیم و عدم توازن در بارندگی‌ها در تمام استان‌های کشور یکسان نیست، به‌گونه‌ای‌که شرایط آبی برخی استان‌ها مساعد و شرایط برخی دیگر وخیم است

منابع خبر