گزارش فعالیت‌های مجلس یازدهم

گزارش فعالیت‌های مجلس یازدهم
فردا
فردا - ۱ دی ۱۳۹۹

گزارش فعالیت‌های مجلس یازدهم با اولویت رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی

۸ اقدام انجام شده در مجلس یازدهم
۷ اقدام در دست اجرا
گزارش نظارت‌های میدانی، موردی و تخصصی مجلس در ۶ ماه اول

منابع خبر