نسخه نهایی پیوست فرهنگی خوابگاه های متاهلی تهیه شد

نسخه نهایی پیوست فرهنگی خوابگاه های متاهلی تهیه شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۱ تیر ۱۴۰۱

عبدالحسین کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: در حوزه جوانی جمعیت، معاونت فرهنگی وزارت علوم دو وظیفه عمده برعهده دارد که یکی، تهیه پیوست فرهنگی خوابگاه‌های دانشجویان متأهل بوده که تهیه و ارائه شده است.

وی ادامه داد: برای تهیه این پیوست فرهنگی با مجموعه‌ای از کارشناسان فرهنگی و حوزه مسکن گفتگو کردیم و کارگروهی شکل گرفت در نهایت پیش نویس آن تدوین و سپس نسخه نهایی آن تهیه و ارسال شد.

معاون فرهنگی وزیر علوم افزود: ساماندهی وضعیت تأهل و ازدواج دانشجویان به عنوان یک قشر اثرگذار در وضعیت جوانی جمعیت در آینده کشور می‌تواند به تحقق هرچه بهتر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کمک شایانی کند و اگر شرایط خوابگاه‌های متأهلی را ارتقا دهیم به این موضوع کمک خواهد کرد.

معاون فرهنگی وزارت علوم افزود: یک وظیفه عمده دیگر ترویج ازدواج دانشجویی بوده است که در این زمینه دانشگاه‌ها برنامه‌های معمولی دارند که اجرا می‌شود. گزارش کارهایی که در این زمینه صورت گرفته جمع آوری و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

به گزارش مهر، تبصره ۵ ماده ۷ قانون، وزارت‌خانه‌های علوم و بهداشت را مکلف کرده است تا ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، پیوست فرهنگی احداث خوابگاه‌های متأهلین را مبتنی بر نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور مصوب ۲۱ فروردین ۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و با تصویب وزیر به دانشگاه‌های مرتبط ابلاغ نمایند.

منابع خبر

اخبار مرتبط

تابناک - ۲۰ اسفند ۱۴۰۰