اردوغان، وزیر دارایی را تغییر داد

در بحبوحه کاهش شدید ارزش لیره ترکیه، اردوغان وزیر دارایی را تغییر داد
بی بی سی فارسی
آفتاب - ۱۱ آذر ۱۴۰۰

آفتاب‌‌نیوز :

لطفی الوان، وزیر سابق تنها به مدت یه یک سال در این سمت بود و ظاهرا با سیاست اردوغان در مورد کاهش شدید نرخ سود بانکی مخالف بود.

بانک مرکزی ترکیه در دو ماه گذشته سه بار نرخ بهره را کاهش داد که به گفته اقتصاددانان باعث افزایش تورم و تضعیف پول ملی این کشور شد.

اردوغان اخیرا از تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی دفاع کرده و گفت کشورش با وجود همه انتقاد‌ها در "جنگ اقتصادی" برنده خواهد شد.

از ابتدای سال جاری میلادی (٢٠٢١) پول ملی ترکیه حدود ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است.

لیره ترکیه در مقایسه با پول سایر اقتصاد‌های نوظهور بدترین عملکرد را از ابتدای امسال داشته است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی آن را به سیاست‌های "ناپخته" پولی دولت این کشور نسبت می‌دهند.

بر اساس آمار‌های رسمی ترکیه، نرخ تورم در این کشور به نزدیک ٢٠ درصد رسیده است که افت مستمر پول ملی این کشور هم به نگرانی شهروندان این کشور افزوده است؛ هدف تورمی ترکیه پیشتر ۵ درصد اعلام شده بود.

افزایش چشمگیر مناقشه‌های بین‌المللی دولت آقای اردوغان با سایر کشور‌ها و نگرانی بازار از تبعات آن، از جمله دلایل سقوط لیر ترکیه عنوان شده است.

تنش در روابط ترکیه و آمریکا و بحران در روابط با فرانسه و منازعه ترکیه و یونان بر سر مدیترانه شرقی و درگیری در قره باغ، از دلایل نگرانی سرمایه‌گذاران خوانده شده است.

ادامه افت ارزش لیره باعث شد که در اخیرا راهپیمایی‌های اعتراض آمیزی در شهر‌های آنکارا و استانبول برگزار شود.

در بحبوحه کاهش شدید ارزش لیره ترکیه، اردوغان وزیر دارایی را تغییر داد

لیره

منبع تصویر، Getty Images

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در پی افزایش نگرانی‌ها در مورد کاهش شدید ارزش لیره، بطور ناگهانی وزیر دارایی جدیدی انتخاب کرد.

لطفی الوان، وزیر سابق تنها به مدت یه یک سال در این سمت بود و ظاهرا با سیاست آقای اردوغان در مورد کاهش شدید نرخ سود بانکی مخالف بود.

بانک مرکزی ترکیه در دو ماه گذشته سه بار نرخ بهره را کاهش داد که به گفته اقتصاددانان باعث افزایش تورم و تضعیف پول ملی این کشور شد.

آقای اردوغان اخیرا از تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی دفاع کرده و گفت کشورش با وجود همه انتقادها در "جنگ اقتصادی" برنده خواهد شد.

از ابتدای سال جاری میلادی (٢٠٢١) پول ملی ترکیه حدود ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است.

لیره ترکیه در مقایسه با پول سایر اقتصادهای نوظهور بدترین عملکرد را از ابتدای امسال داشته است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی آن را به سیاست‌های "ناپخته" پولی دولت این کشور نسبت می‌دهند.

از پادکست رد شوید و به خواندن ادامه دهید
پادکست
به عبارت دیگر

گفتگو با چهره‌های سیاسی، هنری و ادبی از تلویزیون فارسی بی بی سی.

برنامه ها

پایان پادکست

بر اساس آمارهای رسمی ترکیه، نرخ تورم در این کشور به نزدیک ٢٠ درصد رسیده است که افت مستمر پول ملی این کشور هم به نگرانی شهروندان این کشور افزوده است؛ هدف تورمی ترکیه پیشتر ۵ درصد اعلام شده بود.

افزایش چشمگیر مناقشه‌های بین‌المللی دولت آقای اردوغان با سایر کشورها و نگرانی بازار از تبعات آن، از جمله دلایل سقوط لیر ترکیه عنوان شده است.

تنش در روابط ترکیه و آمریکا و بحران در روابط با فرانسه و منازعه ترکیه و یونان بر سر مدیترانه شرقی و درگیری در قره باغ، از دلایل نگرانی سرمایه‌گذاران خوانده شده است.

ادامه افت ارزش لیره باعث شد که در اخیرا راهپیمایی های اعتراض آمیزی در شهرهای آنکارا و استانبول برگزار شود.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" />

در بحبوحه کاهش شدید ارزش لیره ترکیه، اردوغان وزیر دارایی را تغییر داد

لیره

منبع تصویر، Getty Images

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در پی افزایش نگرانی‌ها در مورد کاهش شدید ارزش لیره، بطور ناگهانی وزیر دارایی جدیدی انتخاب کرد.

لطفی الوان، وزیر سابق تنها به مدت یه یک سال در این سمت بود و ظاهرا با سیاست آقای اردوغان در مورد کاهش شدید نرخ سود بانکی مخالف بود.

بانک مرکزی ترکیه در دو ماه گذشته سه بار نرخ بهره را کاهش داد که به گفته اقتصاددانان باعث افزایش تورم و تضعیف پول ملی این کشور شد.

آقای اردوغان اخیرا از تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی دفاع کرده و گفت کشورش با وجود همه انتقادها در "جنگ اقتصادی" برنده خواهد شد.

از ابتدای سال جاری میلادی (٢٠٢١) پول ملی ترکیه حدود ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است.

لیره ترکیه در مقایسه با پول سایر اقتصادهای نوظهور بدترین عملکرد را از ابتدای امسال داشته است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی آن را به سیاست‌های "ناپخته" پولی دولت این کشور نسبت می‌دهند.

از پادکست رد شوید و به خواندن ادامه دهید
پادکست
به عبارت دیگر

گفتگو با چهره‌های سیاسی، هنری و ادبی از تلویزیون فارسی بی بی سی.

برنامه ها

پایان پادکست

بر اساس آمارهای رسمی ترکیه، نرخ تورم در این کشور به نزدیک ٢٠ درصد رسیده است که افت مستمر پول ملی این کشور هم به نگرانی شهروندان این کشور افزوده است؛ هدف تورمی ترکیه پیشتر ۵ درصد اعلام شده بود.

افزایش چشمگیر مناقشه‌های بین‌المللی دولت آقای اردوغان با سایر کشورها و نگرانی بازار از تبعات آن، از جمله دلایل سقوط لیر ترکیه عنوان شده است.

تنش در روابط ترکیه و آمریکا و بحران در روابط با فرانسه و منازعه ترکیه و یونان بر سر مدیترانه شرقی و درگیری در قره باغ، از دلایل نگرانی سرمایه‌گذاران خوانده شده است.

ادامه افت ارزش لیره باعث شد که در اخیرا راهپیمایی های اعتراض آمیزی در شهرهای آنکارا و استانبول برگزار شود.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۱۱ آذر ۱۴۰۰