تیم مذاکره کننده هسته ای تهران را به مقصد لوزان ترک کرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ فروردین ۱۳۹۴

تهران - ایرنا - تیم مذاکره کننده هسته ای به ریاست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برای شرکت در دور دیگری از مذاکرات با گروه ۱ +۵ تهران را به مقصد شهر لوزان در سوییس ترک کرد.

منابع خبر
تیم مذاکره کننده هسته ای تهران را به مقصد لوزان ترک کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ فروردین ۱۳۹۴
تیم مذاکره کننده هسته ای ایران عازم لوزان شد انقلاب اسلامی - ۵ فروردین ۱۳۹۴