کیفیت آموزشی ۶ موسسه آموزش عالی در بهمن ماه ۹۸ بررسی شد

کیفیت آموزشی ۶ موسسه آموزش عالی در بهمن ماه ۹۸ بررسی شد
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۴ اسفند ۱۳۹۸

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،  طبق اعلام مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیئت‌های نظارت و ارزیابی این مرکز در بهمن ماه ۹۸ از ۶ موسسه آموزش عالی در استان اسلام بازدید کردند.

بر اساس اعلام هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان ایلام این بازدید‌ها شامل، ۲ واحد و مرکز دانشگاه پیام نور، ۲ مرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی و ۲ واحد دانشگاه آزاد اسلامی بوده است

منابع خبر