احمدی نژاد: دوره مال مردم‌خوری به پایان می رسد

احمدی نژاد: دوره مال مردم‌خوری به پایان می رسد
گویا
گویا - ۲ مهر ۱۳۹۴

احمدی نژاد: دوره مال مردم‌خوری به پایان می رسد »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

درحالیکه بزرگترین فسادهای تاریخ ایران مانند فساد سه هزار میلیاردی در دولت های محمود احمدی نژاد اتفاق افتاد و دو تن از معاونین وی اینک، به دلیل پرونده های مالی در زندان هستند ، محمود احمدی نژاد در شرایطی که نزدیک به دو سال از پایان دولنش می گذرد، خبر داد: دوره مال مردم‌خوری به سر خواهد آمد.

به گزارش انتخاب، رییس دولت سابق که در مسجد محمدیه منطقه ۱۴ تهران سخن می‌گفت با بیان اینکه فطرت و ذات ملت ایران توانایی اداره و مدیریت جهانی را دارد گفت: ملت ایران ملتی متمایز با سایر مردم‌ها هستند و ذات آن‌ها شایستگی مدیریت جهانی و تکیه دادن بر مناصب تاثیر گذار دنیا را دارد و همواره این شایستگی را به جهان نشان داده‌اند و هر اتفاقی که در ایران می افتد موجی را در دنیا ایجاد می‌کند.

منابع خبر