امیر لعلی سرپرست مدیریت روابط عمومی بانک سینا شد

امیر لعلی سرپرست مدیریت روابط عمومی بانک سینا شد
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۳ خرداد ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ امیر لعلی با حکم دکتر صفایی مزید به عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی این بانک معرفی شد. در بخشی از این حکم آمده است: " نظر به تعهد، تخصص و تجربه جناب عالی، به موجب این حکم، به سمت سرپرست مدیریت روابط عمومی بانک سینا منصوب می شوید؛ تا با بهره مندی از دانش و تجربه خود، این بانک را در دستیابی به اهداف ترسیم شده یاری رسانید."
امیر لعلی با سابقه طولانی مطبوعاتی و مدیریت فرهنگی در رسانه های کشور، سابقه فعالیت به عنوان مدیریت روابط عمومی بانک صادرات ایران، مدیریت روابط عمومی بیمه تعاون و مدیر امور روابط عمومی و ارتباط با مشتریان بانک دی را در کارنامه کاری خود دارد.

منابع خبر

اخبار مرتبط

عصر اعتبار - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
عصر اعتبار - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
عصر اعتبار - ۱۳ شهریور ۱۴۰۰
عصر اعتبار - ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
عصر اعتبار - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
عصر اعتبار - ۶ فروردین ۱۴۰۱