دستورالعمل های اجرایی نظامنامه آموزش الکترونیکی تدوین می شود

دستورالعمل های اجرایی نظامنامه آموزش الکترونیکی تدوین می شود
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۹ روز قبل

علی اکبر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه‌های کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم در سال ۱۴۰۰ گفت: یک بحثی که از گذشته تا حال پیگیر آن بوده‌ایم، این بود که بتوانیم قوانین و سیاست‌های لازم برای آموزش الکترونیکی را بهسازی کرده و به تصویب شورای گسترش آموزش عالی برسانیم یعنی برای حال و آینده روند قوانین و مقررات آموزش عالی را بازسازی کنیم.

وی ادامه داد: البته این کار را سه سال قبل از کرونا شروع کرده بودیم اما با توجه به کرونا برخی از بندها و بخش‌های آن تغییر کرد تا اینکه اواخر سال گذشته این اتفاق رخ داد و بخش زیادی از این قوانین در قالب نظامنامه آموزش الکترونیکی وزارت علوم به تصویب شورای گسترش آموزش عالی درآمده و به دانشگاه‌ها ابلاغ شد.

مسئول کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم افزود: بر همین اساس برنامه سال جدید این است که به معاونت آموزشی وزارت علوم کمک کنیم تا برای تحقق نظام نامه جدید آموزش الکترونیکی، آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شاخص‌های لازم را تدوین کند.

وی ادامه داد: یک کار دیگر که قرار بود انجام شود ارزیابی وضعیت موجود آموزش الکترونیکی مراکز آموزش عالی توسط انجمن یادگیری الکترونیکی بود که نتایج آن برای سیاست‌های آینده کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم بسیار کلیدی است یعنی فاز دوم کار کارگروه در سال جاری این است که بعد از ارزیابی و اعلام نتایج آن به وزارت علوم، بر اساس آن راهکارهای مختلف را تدوین کرده و به جلو حرکت کند.

مسئول کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم افزود: بنابراین دو موضوع در سال جاری در دستور کار کارگروه آموزش‌های الکترونیکی قرار دارد اول اینکه برای تحقق نظامنامه جدید آموزش الکترونیکی، آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شاخص‌های لازم را تدوین کرده و برای تحقق آن به حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم کمک کنیم و سپس بعد از ارزیابی وضعیت موجود آموزش الکترونیکی، بر مبنای آن سیاست لازم برای بهبود شرایط را دنبال کنیم.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ روز قبل
باشگاه خبرنگاران - ۹ روز قبل
باشگاه خبرنگاران - ۹ روز قبل