سفره مهربانی آستان قدس رضوی

خبرگزاری مهر - ۲ خرداد ۱۳۹۹۶۵۰۰ بسته‌ی معیشتی با عنوان "سفره مهربانی " عصر چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه برای توزیع بین نیازمندان توسط آستان قدس رضوی آماده سازی شد.

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری مهر - ۱۷ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۷ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۷ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۷ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۲ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۲ خرداد ۱۳۹۹