سفره مهربانی آستان قدس رضوی

خبرگزاری مهر - ۲ خرداد ۱۳۹۹۶۵۰۰ بسته‌ی معیشتی با عنوان "سفره مهربانی " عصر چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه برای توزیع بین نیازمندان توسط آستان قدس رضوی آماده سازی شد.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۵ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۲ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۲ خرداد ۱۳۹۹