پرونده دیگری در حوزه بانک مرکزی با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است

خبرگزاری میزان - ۲۵ مهر ۱۴۰۰

سخنگوی قوه قضاییه از ارسال پرونده دیگری در حوزه بانک مرکزی با صدور کیفرخواست به دادگاه خبر داد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز