ویروس کرونا مصیبت یا موهبت؟ مسعود افتخاری - Gooya News

موفقیت ویروس کرونا احتمالا مدیون این پنج عامل است
صدای آلمان
گویا - ۱۰ فروردین ۱۳۹۹نگاهی چند جانبه به سخت ترین بحران تا کنونی در جهان

در چند ماه گذشته ابتدا مردم چین و سپس بسیاری از ملت های جهان درگیر مبارزه با ویروسی شده اند که تا کنون هزاران نفر را به کام مرگ فرو برده است و صد ها هزارانسان دیگر را مبتلا کرده است. اطلاعات بی شماری در مورد کار کرد و توان بیماری زائی این ویروس ، گفته و نوشته شده است. در این نوشتار نگاهی فراتر از سطح ظاهری و بیولوژیکی- زیست شناسانه این بحران، به ماجرای Covid-۱۹ می شود.

نگاه جهانشمول

این نخستین بارنیست که بشر با قدرت بی همتای طبیعت به چالش در می آید و عجز و ناتوانی خود را به روشنی می بیند. طبیعت مقتدر، فازها و فصل های مختلفی دارد و ارگانیزم های مجتمع بر کره خاکی هر یک در تلاش برای بقای خود یا جهش و یا گونه های جدیدی از خود را به قصد تداوم زندگی خود تولید می کنند. بشر با بیماری هائی مثل وبا، طاعون، مالاریا، سل و سرطان هم دست به گریبان بوده و هست.

"طبیعت مقتدر، فازها و فصل های مختلفی دارد و ارگانیزم های مجتمع بر کره خاکی هر یک در تلاش برای بقای خود یا جهش و یا گونه های جدیدی از خود را به قصد تداوم زندگی خود تولید می کنند"بخش عمده ای از بیماریهای عفونی مهارشده و تحت درمان قطعی در آمده اند. با کشف پنی سیلین بشر نفس تازه ای کشید و با داروهای سه گانه سل از دست باسیل ها رهائی یافته ایم. اما ویروس ها ماجرای متفاوتی دارند و تا کنون بشرموفق به درمان قطعی و کنترل قابل قبول انها نشده است. با این همه، پژوهش های تا کنونی علم پزشکی، تنها به تولید واکسن ها و داروهای هشداردهنده سیستم دفاعی بدن توفیق یافته است.

جنبه های تخریبی و آسیب زننده ویروس

انسان

سخت ترین هزینه ای که این ویروس بر جهان تحمیل می کند ستاندن جان هزاران انسان است.

به ویژه از دست رفتن کادرمتخصص و درمانی که در خط مقدم نبرد با آن هستند. انسان در حال حاضر در جدال با این ویروس کاملا بی دفاع و تنها ابزار او سیستم دفاعی بدن انسان هائی است که به این ویروس آلوده می شوند. این سناریو بیشتر شبیه خواب یا طلسم است.

اقتصاد

تاثیرات فلج کننده بر تولید و اقتصاد و معیشت مردم. تاثیرات سرنوشت ساز بر معیشت کارگران فصلی و کارگران ساعتی و حتی کارمندانی که پروژه ای کار می کنند. تعطیلی بسیاری از حوزه های تامین معیشت و داد و ستد.

ارتباطات، گردهم آئی ها، تولید صنعتی و سایر جنبه های اقتصاد و معیشت به میزان چشمگیری کاهش یافته است.

.

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز