پل‌های تاریخی خداآفرین

پل‌های تاریخی خداآفرین
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۵ فروردین ۱۴۰۲دریافت ۳۲ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۷ شهریور ۱۴۰۱
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ بهمن ۱۳۹۹
تابناک - ۱۲ فروردین ۱۴۰۱
موضوعات مرتبط: خداآفرین تاریخی

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۵ فروردین ۱۴۰۲
باشگاه خبرنگاران - ۵ فروردین ۱۴۰۲
خبرگزاری مهر - ۵ فروردین ۱۴۰۲
خبرگزاری مهر - ۵ فروردین ۱۴۰۲