استقبال رودسری ها از خانواده شهید «مهدی سلطانی»

استقبال رودسری ها از خانواده شهید «مهدی سلطانی»
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳۰ آبان ۱۴۰۰دریافت ۳۸ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

موضوعات مرتبط: مهدی سلطانی

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۳۰ آبان ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳۰ آبان ۱۴۰۰