کرمانشاهی: دوچرخه باید حقوقش را از دیگر وسایل نقلیه بگیرد

کرمانشاهی: دوچرخه باید حقوقش را از دیگر وسایل نقلیه بگیرد
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ شهاب‌الدین کرمانشاهی، عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران، گفت: آلودگی هوا یک شمشیر دولبه برای دوچرخه‌سواری است، از یک جهت با کاهش مصارف به کاهش انتشار کمک کردیم، از یک طرف خود آلودگی‌ هوا یکی از موانع برای دوچرخه‌سواران است. یک دوچرخه‌سوار حرفه‌ای به من می‌گفت اگرچه در شرایط آلودگی‌هوا شرایط برایش سخت می‌شود اما فعالیت بدنیشان باعث می‌شود که حجم ریه افزایش پیدا کند.

او افزود: اتفاقا به همین دلیل، سختگیری‌های انجام شده روی خودروها باید بیشتر بشود. از جمله مهمترین کارها در این رابطه هم مدیریت پارکینگ است. وقتی پارکینگ به اندازه زیادی و رایگان وجود دارد، به این معنی است که برای وسیله شخصی فرش قرمز پهن کردیم.

او افزود: برای این که دوچرخه موفق بشود، باید حقوقش را از بقیه بگیرد. یکی از این حقوق‌ها پارکینگ است.

به این ترتیب آلودگی‌هوا مسئله مهمی است و افراد با تحرک‌ کمتر، بیشتر در خطر عواقب آلودگی‌هوا هستند.

مشروح این گفت‌وگو را اینجا بخوانید.

۴۷۲۳۷

منابع خبر