تعظیم پزشکان به یک مرده!

جهان نیوز - ۲۳ مهر ۱۳۹۳

پزشکان چینی به بیمار ۱۱ ساله تومور مغزی که قبل از مرگ با اهدای اعضای بدنش باعث نجات چندین بیمار دیگر شده است، تعظیم می کنند.

منابع خبر