تمام وانت‌های داخلی بی‌کیفیت‌ بودند!

تمام وانت‌های داخلی بی‌کیفیت‌ بودند!
خدمت
خدمت - ۱ شهریور ۱۳۹۵

به گزارش خدمت؛ بر اساس ارزیابی صورت گرفته، معادل ۹۹/۲ درصد از وانت‌های تولیدی در تیرماه امسال(بر اساس تیراژ تولید) تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

هیچ‌کدام از وانت‌های تولیدی در تیرماه امسال، دو ستاره کیفی را کسب نکرده و تنها ۰/۸ درصد از وانت‌های تولیدی توانسته‌اند سه ستاره کیفی را کسب کنند.

نکته قابل توجه این است که هیچ‌یک از وانت‌های تولیدی از سوی خودروسازان داخلی در تیرماه امسال، نتوانسته‌اند چهار یا پنج ستاره کیفی را کسب کنند.

در واقع با کیفیت‌ترین وانت تولید داخل، تنها سه ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده و تیراژ تولید آن نیز کمتر از یک صدم تیراژ وانت‌های تولیدی بوده و بیش از ۹۹ درصد وانت‌های تولیدی در ایران، در پایین‌ترین سطح کیفی قرار دارند.

در روش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی(آدیت)، تعیین و اعلام سطح کیفی خودروها با استفاده از مدل درجه‌بندی یک تا پنج ستاره، صورت می‌گیرد. در این مدل، یک ستاره، پایین‌ترین سطح کیفی و پنج ستاره، بالاترین سطح کیفی خودروها را نشان می‌دهد.

منبع: تابناک

منابع خبر