پزشکی قانونی: ستار بهشتی در شرایط خاصی فوت کرده است

پزشکی قانونی: ستار بهشتی در اثر شرایط خاص و فشارهای روحی فوت کرده است
کلمه
صدای آلمان - ۳ تیر ۱۳۹۲

رییس سازمان پزشکی قانونی ایران می‌گوید که علت فوت ستار بهشتی در وهله اول آنقدر واضح نبود که قابل تشخیص باشد اما طبق آزمایش‌های متوالی و به احتمال قوی، وی بر اثر شرایط خاص و فشارهای روحی در زندان فوت کرده است

منابع خبر