پایان نامه و رساله دکترا باید به سمت تجاری سازی بروند/ پروپوزال دانشجویی باید مشکلات جامعه را حل کند