پیروزی تیم‌ ملی نوجوانان مقابل افغانستان

جهان نیوز - ۵ فروردین ۱۳۹۴

تیم ملی نوجوانان در اولین دیدار خود در تورنمنت ۱۰ جانبه ژاپن مقابل افغانستان به پیروزی رسید.

منابع خبر