۲۱:۵۹ - درباره روانشناسی کودکان بیشتر بدانید

21:59 - درباره روانشناسی کودکان بیشتر بدانید
خبر خونه
خبر خونه - ۲۳ مهر ۱۳۹۳

به گزارش فارس، میترا حکیم شوشتری فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان در برنامه مادر، کودک و تندرستی که با موضوع نقش مدارس در سلامت روان کودکان امروز از شبکه سلامت پخش شد اظهار داشت: هر گونه عدم تمایل کودک نسبت به درس خواندن و احساسات منفی او نسبت به مدرسه باید مورد بررسی قرار گیرد این عامل ممکن است ناشی از محیط و گاهی نیز به دلیل ویژگی‌های دانش‌آموز است که در نهایت به افت تحصیلی منجر می‌شود

منابع خبر