شینزو آبه وارد تهران شد

خبرگزاری میزان - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

نخست وزیر ژاپن دقایقی پیش وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد

منابع خبر
شینزو آبه وارد تهران شد خبرگزاری میزان - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸