سفر «شینزوآبه» حاصل‌ رویکرد عقلایی ایران است

خبرگزاری میزان - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه آمریکایی‌ها هستند که مشکل ایجاد کرده اند لذا آمدن نخست وزیر ژاپن به ایران حاکی از رویکرد عقلایی ایران دارد و ما همواره حل و فصل مسائل را از طریق گفت: وگو دنبال خواهیم کرد

منابع خبر
سفر «شینزوآبه» حاصل‌ رویکرد عقلایی ایران است خبرگزاری میزان - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸