نمایشگاه تخصصی صنعت خودرو ایران در لبنان / گامی برای گسترش صادرات غیرنفتی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ آبان ۱۳۹۵

رصد‌خانه «تابناک» ‌خبرهایی‌ برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ تیترهایی مانند: «روایت فاطمه هاشمی از استعفای سه وزیر»،«واکنش دری نجف آبادی به ابطال آراء مینو خالقی»،«توضیحات آشنا درباره توئیت نظرسنجی‌اش»،«معضل بزرگ کشور از نگاه رئیس جمهور»،«...و رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند

منابع خبر