دانشجویان پزشکی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت واکسینه شدند

مشارکت انجمن‌های علمی علوم پزشکی در جشنواره «ایده‌های نو»
خبرگزاری مهر
خبرگزاری دانشجو - ۸ روز قبلبه گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشجویان پزشکی، پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند.

در این مرحله، واکسن‌های آسترازنکا و سینوفارم به ۲۵۴ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان تزریق شد.

تزریق دوز دوم واکسن کرونا برای این دسته از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، مردادماه سال جاری صورت می‌گیرد.

منابع خبر