مجلس اسپانیا به نخست وزیری ماریانو راخوی رای منفی داد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

مادرید - ایرنا - مجلس اسپانیا چهارشنبه شب در نخستین رای گیری جلسه احراز پست نخست وزیری به «ماریانو راخوی» نخست وزیر موقت اسپانیا رای منفی داد تا او در رای گیری دوم شانس خود را برای احراز این سمت محک بزند.

منابع خبر
راخوی نتوانست نخست وزیری اسپانیا شود خبرگزاری میزان - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
مجلس اسپانیا به نخست وزیری ماریانو راخوی رای منفی داد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵