افزایش قیمت مسکن در سال ۹۴ بیشتر از میانگین تورم سالانه نخواهد بود

سال ۹۳ سال گسترش اعتراضات کارگری در اشکال راه پیمایی، تحصن، اعتصاب، تجمع و جمع آوری امضا و طومارهای اعتراضی بود. رشد اعتصابات مداوم در بخشهای زیادی از مراکز کارگری بیشتر بوده. نزدیک به نود درصد از اعتصابات و تجمع های اعتراضی در ارتباط با پرداخت نکردن حقوق و مزایا و مخالفت با بیکارسازی و برای حفظ اشتغال، انجام شده است
اخبار روز
خبرگزاری فارس - ۵ فروردین ۱۳۹۴

وزیر راه و شهرسازی در نخستین اظهاراتش در یک برنامه تلویزیونی در سال جدید به تشریح وضعیت فعلی حمل و نقل و مسکن پرداخت و گفت:افزایش قیمت مسکن در سال ۹۴ بیش از میانگین تورم سالانه نخواهد بود

منابع خبر