* خسارت ۱۰ هزار میلیارد تومانی اعتیاد در سال * مرکز آمار : ایرانی ها ۲ ساعت کار می کنند، ۱۵ ساعت استراحت

ایرانی‌ها بیشتر اوقات شبانه‌روز را به مراقبت از خود و استراحت مشغولند و تنها ٢ ساعت و ٥٥ دقیقه فعالیت شغلی دارند. به گزارش شهروند، مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: ایرانیان بالای ١٥‌سال در یک شبانه‌روز به‌طور متوسط بیشترین زمان خود را به فعالیت‌های نگهداری و مراقبت شخصی با ١٣ ساعت و ١٢دقیقه، فعالیت خانه‌داری با ٣ ساعت و ١٨ دقیقه، کار و فعالیت‌های شغلی با ٢ ساعت و ٥٥ دقیقه و استفاده از رسانه‌های جمعی با ٢ ساعت و ٣ دقیقه، اختصاص داده‌اند. مرکز آمار ایران در پاییز‌ سال ٩٣ پژوهشی با عنوان طرح...
گویا
پیک ایران - ۱۹ شهریور ۱۳۹۴


خسارت ۱۰ هزار میلیارد تومانی اعتیاد در سال

روزنامه اعتنماد : مرگ معتادان بر اثر مصرف مواد مخدر هشداری بود که علیرضا جزینی، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر در گزارش خود به آن اشاره کرد و بنا بر اعلام جزینی سالانه ۳ هزار معتاد در کشور جان خود را بر اثر مصرف مواد مخدر از دست می‌دهند. در حالی که با استناد به تنها مرجع رسمی گزارش‌دهی درباره آمار اعتیاد، ۴٠ درصد جرایم خرد در کشور به دلیل اعتیاد و تامین مواد مخدر اتفاق می‌افتد، به گفته جزینی، کشور سالانه از بابت اعتیاد یک میلیون و ٣٢۵ هزار معتاد، خسارتی معادل ١٠ هزار میلیارد تومان متحمل می‌شود. هشدار درباره اعتیاد و نادیده گرفتن وظایف از سوی نهادهای مسوول در حالی است که بنا بر هشدار جزینی، ایران در همسایگی کانون تولید تریاک جهان واقع شده و در حال حاضر، ‌٣٠٠ هکتار زمین در کشور همسایه شرقی زیر کشت خشخاش است که خروجی این میزان کشت، تولید ٧۵٠ تن هرویین و ٧ هزار و ۵٠٠ تن تریاک در سال است و این میزان تولید و ترانزیت آن، ایران را به این سمت هدایت کرده که هر سال، بخش عظیمی از بودجه‌های عمومی و نیروی انسانی را در مسیر کشف و مقابله مواد مخدر صرف کند چنان که به گفته جزینی، ٨۵ درصد تریاک و ٣۵ درصد هرویین ترانزیت شده از افغانستان که از مرزهای ایران گذر کرده، توسط نهادهای موظف در مقابله با مواد مخدر کشف می‌شود.

مرکز آمار : ایرانی‌ها ۲ ساعت کار می کنند، ۱۵ ساعت استراحت

به گزارش فرارو، مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: ایرانیان بالای ١٥‌سال در یک شبانه‌روز به‌طور متوسط بیشترین زمان خود را به فعالیت‌های نگهداری و مراقبت شخصی با ١٣ ساعت و ١٢دقیقه، فعالیت خانه‌داری با ٣ ساعت و ١٨ دقیقه، کار و فعالیت‌های شغلی با ٢ ساعت و ٥٥ دقیقه و استفاده از رسانه‌های جمعی با ٢ ساعت و ٣ دقیقه، اختصاص داده‌اند. مرکز آمار ایران در پاییز‌ سال ٩٣ پژوهشی با عنوان طرح آمارگیری گذران وقت نقاط شهری انجام داد که این طرح با هدف ارایه اطلاعات مربوط به شناخت الگوی گذران وقت افراد ١٥ساله و بیشتر اجرا شد. در پرسشنامه‌های فردی، اعضای ١٥ساله و بیشتر خانوار فعالیت‌های گذران وقت خود را در ٢٤ ساعت و به تفکیک کسرهای زمانی ١٥دقیقه‌ای وارد کردند که گزیده‌ای از مهم‌ترین نتایج این طرح اعلام شد.

"مرکز آمار ایران در پاییز‌ سال ٩٣ پژوهشی با عنوان طرح آمارگیری گذران وقت نقاط شهری انجام داد که این طرح با هدف ارایه اطلاعات مربوط به شناخت الگوی گذران وقت افراد ١٥ساله و بیشتر اجرا شد"
بررسی فعالیت‌های آموزشی افراد باسواد براساس سطوح تحصیلی، گویای آ‌ن است که افراد دارای تحصیلات لیسانس در یک شبانه‌روز به‌طور متوسط با ٢ ساعت و ٥ دقیقه، بیشتر از سایر افراد به فعالیت‌های آموزشی پرداخته‌اند. پس از این گروه، افراد دارای تحصیلات فوق‌لیسانس و دکترای حرفه‌ای، یک ساعت و ٥١ دقیقه از اوقات شبانه‌روز خود را به فعالیت‌های آموزشی اختصاص داده‌اند. بررسی فعالیت‌های گذران وقت افراد حاکی از آن است که افراد دارای تحصیلات فوق‌لیسانس و دکترای حرفه‌ای به‌طور متوسط ٥٢ دقیقه در یک شبانه‌روز را به فعالیت‌های مشارکت اجتماعی و افراد بی‌سواد یک ساعت و ٢٤ دقیقه را به این فعالیت اختصاص داده‌اند.

منابع خبر