بازدید از پیش اعلام نشده رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی از بخش‌های مختلف دادگستری مرکز این استان

خبرگزاری میزان - ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی ضمن بازدید از پیش اعلام نشده از بخش‌های مختلف دادگستری مرکز این استان، توسعه نظام دادرسی الکترونیک را از برنامه‌های مهم دستگاه قضایی در پیشبرد امور قضایی و ارائه خدمات شایسته به شهروندان برشمرد

منابع خبر