پنج میلیون نفر دوشغل دارند؛ دو و نیم میلیون نفر بیکار

جنبش راه سبز - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

جرس: کسری تامین مخازج، نامتوازن بودن هزینه و درآمد افراد، تجملی و پُرخرج شدن زندگی ها و تمایل شدید افراد برای دستیابی به منابع مالی بیشتر؛ باعث شده تا جمعیت دوشغله های کشور به ۵ میلیون نفر بالغ شود، همچنین در حال حاضر از ۲۱ میلیون شاغل کشور دستکم ۸.۵ میلیون نفر اضافه کاری می کنند.  

به گزارش مهر، یکی از مسائل مطرح در بازار کار کشور وجود میلیون ها دوشغله است که به دلخواه و یا ناچارا در طول شبانه روز در دو محیط متفاوت و یا از یک جنس کار پا می گذارند. اغلب کارشناسان بازار کار معتقدند، دوشغله بودن افراد راهی است که آنها برای تامین نیازهای مالی و جبران کسری منابع مورد نیاز خود می پیمایند و اغلب افراد به منظور تفنن و یا اتلاف وقت به سراغ شغل دوم نمی روند.

یکی از مهم ترین دلایلی که از سوی کارشناسان برای دوشغله شدن افراد مطرح می شود، ناتوانی خانواده ها در تنظیم هزینه ها و درآمد ماهیانه خود است تا جایی که افراد تنها با انجام یک شغل نمی توانند نیازهای مالی خود و خانواده را برآورده کنند؛ بنابراین ناچار می شوند به سراغ انجام کارهای دوم و حتی سوم بروند.

شغل دوم؛ ناچاری یا زیاده خواهی؟

هرچند ممکن است بخشی از نیازهای مالی خانواده ها به دلیل لوکس شدن و گرایش شدید جامعه به زندگی های تجملی و ناچارا ایجاد نیازهای جدید مالی باشد، اما اغلب افراد در طول شبانه روز دو کار متفاوت را انجام می دهند که بتوانند نیازهای اصلی خود را تامین نمایند.

البته کارشناسان اجتماعی معتقدند اشتغال به کار افراد در ساعات طولانی شبانه روز و دور ماندن از خانواده باعث بروز آسیب هایی خواهد شد. همچنین باعث می شود تا افراد مجبور باشند به خاطر صرف انرژی خود در محیط های مختلف کاری، از انرژی مورد نیاز در خانواده بزنند و دیگر رمقی برای آنها جهت رسیدگی به امور خانواده باقی نماند.

علاوه بر دوشغله بودن، افراد راه دیگری نیز برای افزایش درآمد و نزدیک کردن هزینه و درآمد خود یافته اند و در محل های اصلی کاری خود به اضافه کاری می پردازند. در حال حاضر، به گواه آمارهای مرکز آمار ایران درصد افرادی که اضافه کاری انجام می دهند رو به افزایش است که این موضوع نیز نشان دهنده وجود کسری مالی در خانواده ها است که مسائلی که برای دوشغله بودن افراد مطرح است در این بخش نیز تا حدود زیادی وجود دارد.

دورماندن افراد از محیط خانواده، اشتغال به کار در ساعات طولانی، خستگی مفرط به دلیل یکنواخت شدن حضور افراد در محیط های کاری، بروز مشکلات جسمی و روحی و مسائلی از این دست را می توان به عنوان آسیب های دوشغله بودن و یا انجام اضافه کاری های فراوان یاد کرد.

خستگی نیز عاملی است که افراد به صورت طبیعی در زمان حضور در شغل دوم و یا حتی انجام اضافه کاری های مکرر، از کارایی لازم برخوردار نباشند و بیشتر حضور فیزیکی در محیط کار مطرح باشد تا اینکه بتوان انتظار داشت افراد کارایی و بهره وری واقعی ارائه دهند.

۵ میلیون شاغل در هر روز به جای خانه راهی محل کار دوم می شوند

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، آمارگیری نیروی کار در سال ۹۲ نشان داده است که ۴۰.۲ درصد افراد در طول روز اضافه کاری می کنند.

"  به گزارش مهر، یکی از مسائل مطرح در بازار کار کشور وجود میلیون ها دوشغله است که به دلخواه و یا ناچارا در طول شبانه روز در دو محیط متفاوت و یا از یک جنس کار پا می گذارند"به عبارتی از ۲۳ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۵۵۱ نفری که جزو جمعیت فعال کشور محسوب می شوند، ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۱۷۹ نفر در بازار کار اشتغال دارند.

از بیش از ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر شاغل بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر تا پایان سال گذشته در طول هفته بیش از ۴۹ ساعت کار کرده اند که به معنی انجام اضافه کاری تلقی می شود. تا پایان سال گذشته، ۴۰.۲ درصد افراد بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده اند.

حسین حبیبی در گفتگو با مهر با بیان اینکه نتایج یک بررسی نشان می دهد دستکم ۵ میلیون نفر در کشور دوشغله هستند گفت: بخش قابل توجهی از بازنشستگان پس از طی دوران ۳۰ ساله کاری خود به بازار کار باز می گردند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: همچنین گروه قابل توجهی از افراد جزو اضافه کار کنندگان محسوب می شوند. همچنین یک ارزیابی از وضعیت بازگشت به اشتغال افراد و دوشغله ها نشان می دهد که اگر وضعیت حقوق و دستمزد افراد بهبود یابد، بسیاری از این گروه ها از ادامه فعالیت در بازار کار منصرف خواهند شد.

حبیبی با اشاره به وجود چند میلیون بیکار جوان و فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور گفت: بنابراین در صورتی که وضعیت حقوق و دستمزد افراد در زمان اشتغال به کار درست و واقعی شود، بسیاری از دوشغله های امروز به منازل بازخواهند گشت و فضا مهیا می شود تا بخش قابل توجهی از فارغ التحصیلان بتوانند یک فرصت شغلی بیابند.

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز