ضرورت منطق عمومی کاربردی/ تفکر به دست شبکه‌های اجتماعی افتاده است

ضرورت منطق عمومی کاربردی/ تفکر به دست شبکه‌های اجتماعی افتاده است
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۱۰ خرداد ۱۳۹۹