تحقیر پلیس ژاپن توسط تیم امنیتی آمریکایی‌ها در اجلاس G۷!

تحقیر پلیس ژاپن توسط تیم امنیتی آمریکایی‌ها در اجلاس G۷!
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۵ خرداد ۱۴۰۲دریافت ۲ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری مهر - ۱۲ مرداد ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
خبرگزاری مهر - ۲۱ مرداد ۱۴۰۱