اهدای ۴۰ جهیزیه به زوج‌های جوان کرمانشاهی توسط خادم‌یاران رضوی

اهدای ۴۰ جهیزیه به زوج‌های جوان کرمانشاهی توسط خادم‌یاران رضوی
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳ تیر ۱۴۰۰دریافت ۱۱ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط