راه اندازی اولین مرکز مهارت آموزی ویژه کودکان کار در تهران

راه اندازی اولین مرکز مهارت آموزی ویژه کودکان کار در تهران
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲ روز قبل

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خامسیان معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۹، با اعلام این خبر و با اشاره به رسالت اجتماعی مدیریت شهری در ارتباط با کودکان کار، گفت: برای اینکه کودکان کار از کار و دانش به دور نباشند مرکز پرتو شماره ۲ در منطقه ۹ با همکاری موسسه دانشگران رهایی افروز تهران در راستای مهارت آموزی به کودکان کار در زمینه تعمیرات تخصصی خودرو آغاز به کار کرد.

وی با اشاره بر اهداف راه اندازی این مرکز، خاطرنشان کرد: ارایه آموزش های کاربردی به کودکان با الگوی کار و دانش، شکست چرخه معیوب کودک کار و خیابان، آموزش و تبدیل کودکان به تکنسین اتومکانیک، کسب مدرک اتومکانیک از سازمان فنی حرفه ای برای کودکان و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از فقر در خانواده کودکان کار با محوریت کودکان از جمله اهداف راه اندازی این مرکز است.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۹، گروه هدف این طرح را کلیه پسران ۱۵ الی ۱۸ سال عنوان کرد و گفت: در حال حاضر تعدادی از کودکان کار منطقه ۹ و مناطق همجوار مشغول مهارت آموزی در این مرکز هستند.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبر آنلاین - ۱۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز