آمریکای در حال تغییر

آمریکای در حال تغییر
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

هرینگتون در این پیام آشکارا از دوقطبی شدن کشور سخن می گوید. به تعبیر او، یکسوی ماجرا جمهوری خواهانی قرار دارند که با اقدامات نظارتی سعی در کنترل کشور دارند و به حفظ ساختار فعلی و خدمت به ایالات متحده ادامه می دهند و یک سوی ماجرا دموکرات هایی که به تحریک جوبایدن، برنی سندرز، سوسیالیست ها، فاشیست ها و چپگرایان دیوانه، خرابکار ،اوباش و اراذل تلاش می کنند کشور را وارد فرایند تغییر و انقلاب کنند و ویران شهرهایی مانند شیکاگو و مینیاپولیس به جا گذارند. این تصویر به وضوح تخریب و حرکت به سمت فروپاشی سیاسی در ایالات متحده را نشان می دهد.

به نظر می رسد جنبش های ناکام وال استریت علیه ۱ درصدی ها و شورش های سیاتل و مینیاپولیس و بخشی از ملت پیرامونی در داخل سرمایه داری ایالات متحده اکنون با قدرت آتش بیشتری وارد عمل شده است. داده ها روشن است. به تعبیر سندرز زمانی که ۵میلیون آمریکایی بیمه نیستند،۹۲ میلیون بیمه ندارند و یا ناکافی است و ثروتمندانی معدود که در نظامی نابرابر ۲۸۲ میلیارد دلار در یک ماهه اخیر بر ثروت خود افزوده اند.

این داده ها اگر در یک کشور متوسط اروپا و آسیا بود تاکنون بارها وارد روند فروپاشی شدید شده بود، اما ایالات متحده به مساعدت هژمونی دلار و سازمان های چند جانبه و یا پیشینه ی ابرقدرتی کماکان روند بدون تغییر در ساختار را ادامه می دهد.

به نظر می رسد ایالات متحده وارد فرایند تغییر و دگرگونی جدی در ساختار فکری، بازاندیشی درباره اهداف و برنامه ها و تغییر نگرش در سیاست های خارجی و داخلی خواهد شد.

به تعبیر تافلر ایالات متحده تاکنون به لطف نظام انعطاف پذیر در دانش و علم سرآمد بوده است. این ساختار با محدودسازی ترامپ در پذیرش مهاجران علمی نیز وارد فاز تضعیف خواهدشد. بدون شک آینده ایالات متحده در ۶ ماه آینده بسیار متفاوت از وضعیت فعلی است.این کشور تاب آوری و تسامح داخلی خود را برای مصالحه و گفت و گوی داخلی از دست داده است و ریشه های فکری اکنون مورد چالش است.

۳۱۰۳۱۱

منابع خبر

دیگر اخبار این روز