آرای جدید کمیته وضعیت؛ ذوب آهن، نفت مسجدسلیمان و هوادار محکوم شدند

آرای جدید کمیته وضعیت؛ ذوب آهن، نفت مسجدسلیمان و هوادار محکوم شدند
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را درباره پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

با توجه به شکایت علی فتحیان از باشگاه ایرانجوان بوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۹ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته خواهان به میزان ۲۶۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

در پی شکایت محمد حق‌پرست از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ ۶ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت حمیدرضا عبدالهی از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ۹۸۰ میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ ۲۱ میلیون و ۳۶۴ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

با توجه به شکایت علی کشاورز از باشگاه ویستا توربین، کمیته وضعیت قرار رد دعوی کشاورز به طرفیت باشگاه ویستاتوربین را رد کرد.

در پی شکایت مجتبی نصیری‌نیا از باشگاه شهرداری ساوه، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۰۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۸ میلیون و ۸۲۹ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۰۶ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

در پرونده شکایت منوچهر لطفی از باشگاه شهرداری ساوه، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۹۴ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

با توجه به شکایت مسعود پورمحمد از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۸ میلیون و ۸۶۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت اویس کردجهان از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۹۰ میلیون اصل خواسته و مبلغ ۲۳ میلیون و ۷۶۲ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

در پرونده شکایت سعید خردمند از باشگاه خوشه طلایی ثنا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۳ میلیارد قرار رد صادر کرد.

با توجه به شکایت بهرام احمدی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۸ میلیون و ۳۴۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌گردد و در خصوص مازاد خواسته خواهان به میزان ۵۰ میلیون ریال قرار رد صادر می‌شود.

در پی شکایت مجید عیدی از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۱۳ میلیون و ۱۴۲ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت محمد ستاری اقبالی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۹۹ میلیون و ۹۹۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌گردد و کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲ میلیارد ریال قرار رد صادر کرد.

با توجه به شکایت عارف رستمی از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷ میلیارد و ۸۵۰ هزار ریال اصل خواسته و مبلغ ۱۷۱ میلیون و ۱۳۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌گردد.

آرای صادره ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود.

انتهای خبر/

.

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری میزان - ۲۳ فروردین ۱۴۰۱
فوتبالی‌ترین - ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
فوتبالی‌ترین - ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
خبرگزاری دانشجو - ۱۴ دی ۱۴۰۱
خبرگزاری دانشجو - ۱۷ دی ۱۴۰۱
فوتبالی‌ترین - ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۱۱ دی ۱۴۰۱
خبرگزاری دانشجو - ۲ بهمن ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۲۵ تیر ۱۴۰۱

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
تابناک - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱