گزارش تصویری/ بزرگداشت شهدای عرفه -۲

گزارش تصویری/ بزرگداشت شهدای عرفه -2

خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۵ آذر ۱۳۸۸

دریابان علی شمخانی عکس/ یونس خانی

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز