ثبت‌نام وام کرونا از امروز آغاز شد

ثبت‌نام وام کرونا از امروز آغاز شد
فردا
فردا - ۴ آذر ۱۳۹۹

ثبت نام متقاضیان دریافت مرحله دوم وام یک میلیون تومانی کرونا از امروز آغاز شده و تا ۱۱ آذر ماه ادامه دارد. سرپرستان خانوار باید کد ملی خود را با سیم کارتی که به نام خودشان است به سرشماره ۶۳۶۹ ارسال کنند.

منابع خبر